Reglerna nedan som gäller för
alla’s trivsel :


 

1 – All ångra /Cancel bokning måste sker 24 timmar innan bokad tid (endast via e-post – Annars full tid debiteras).


1 – All Undo / Cancel reservation must be done 24 hours before the booked time (only via e-mail – otherwise precious time will be charged).

2 – Stamkunder kan får Rabattkuponger efter ett tag..


2 – Regular customers can get discount coupons for a while ..

3 – Om ni inte betala bokade tid (alt. glömmer..) då ingen tid reservation sker, och tiden står fritt för andra kunder.


3 – If you do not pay the reserved time (alt. Forget ..) when no time the reservation is made, and the time is free for other customers.

4 – Alla klagomål skickas via e-post, tack. Vi gör vårt bästa, så att inga klagomål sker överhuvudtaget.


4 – All complaints sent by e-mail, please. We do our best, so no complaints occurs

5 – I mån av tid.. hoppas vi att tillgodose ert behov. Vi är här för att serva er.


5 – If time allows .. we hope to meet your needs. We are here to serve you.

6 – Allt annat som inte står här går att diskutera .Tillsammans hoppas vi nå en trevliga atmosfär före allt annat.

6 – Everything else that is not mentioned above can be discussed. together we hope to reach a nice atmosphere before anything else.

 

(Vi på tolk24.7.se stödjer barn föräldralösa fonder).